naslov geovizija vijesti

Koliko znaš o reljefu Evrope?

18/09/2020

Veći dio evropskog kontinenta ima nadmorsku visinu ...

ispod 500 m iznad 1000 m ispod 200 m iznad 500 m