05/26/2024
Geo škola Ljudi

“Feministička geografija i proučavanje prostornih nejednakosti: Doreen Massey”

Doreen Massey (1944-2016) bila je britanska geografkinja poznata po svojim istraživanjima u području ljudske geografije, posebno u feminističkoj geografiji, političkoj geografiji i proučavanju prostornih nejednakosti. Njezini radovi značajno su doprinijeli razumijevanju prostora, moći i identiteta u okviru geografije i šire u društvenim znanostima. Evo nekoliko ključnih aspekata njezinih radova:

  1. Feministička geografija: Doreen Massey bila je pionirka u feminističkoj geografiji i radila je na istraživanju uloge roda u konstrukciji prostora i mjesta. Njezini radovi naglašavaju kako rodni identitet oblikuje prostorne odnose te kako prostor može biti isprepleten s patrijarhalnim strukturama moći. Njezin koncept “prostora razlika” (space of difference) istražuje kako različite grupe ljudi doživljavaju i koriste prostor te kako te razlike utječu na prostorne odnose.
  2. Politika i prostor: Massey je također radila na pitanjima političke geografije i politike prostora. Njezina kritika standardnog, statičnog shvaćanja prostora dovela je do razvoja koncepta “otvorenog prostora” (open space), koji promiče ideju da prostor nije konačan i definiran, već se kontinuirano oblikuje i mijenja kroz društvene i političke procese.
  3. Prostorne nejednakosti: Doreen Massey bila je angažirana u proučavanju prostornih nejednakosti, s posebnim naglaskom na ekonomske i društvene aspekte tih nejednakosti. Njezini radovi istražuju kako se prostorne nejednakosti manifestiraju u urbanim i ruralnim područjima te kako se političke odluke oblikuju i utječu na raspodjelu resursa i pristup uslugama.
  4. Globalizacija: Massey je također istraživala teme vezane uz globalizaciju i mobilnost. Njezina knjiga “For Space” istražuje kako globalni procesi utječu na lokalne prostore i kako se međunarodne veze manifestiraju na lokalnoj razini.

Njezin rad obuhvaća širok spektar tema, a njezini teorijski doprinosi često su se koristili kao osnova za daljnja istraživanja u geografiji i društvenim naukama. Doreen Massey ostavlja naslijeđe koje potiče geografe da razmišljaju o prostoru, identitetima i moći na nove načine te da se bave temama koje se tiču društvenih pravdi i prostornih nejednakosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

X