naslov geovizija vijesti

Podzemne vode

Kopnene vode

16/03/2021
#podzemnevode #kopnene vode #6razred

Kopnene vode
Kopnenim vodama nazivamo sve vode koje teku ili se zadržavaju na površini kopna kao i vode koje su smještene ispod Zemljine površine. Sve one nastaju od padavinskih voda i uglavnom su slatke.


Podzemne vode
Podzemne vode nastaju poniranjem padavinskih voda ispod površine Zemlje. Poniranje površinskih voda zavisi od vrste
stijena. Šljunkovita tla, pijesak kao i ispucale stijene dobro propuštaju vodu u podzemlje, zbog čega takve stijene nazivamo vodopropusnim.
Voda ponire u Zemljinu unutrašnjost sve dok ne naiđe na stijene koje ne propuštaju vodu. To su vodonepropusne stijene i njih čine neispucale i
tvrde stijene, glina i ilovača. Voda koja se nakuplja u rastresitim stijenama iznad vodonepropusnog sloja naziva se izdanska voda. Njena količina i visina određena je količinom padavina. Ukoliko se izdanska voda skuplja ili prolazi kroz stijene bogate mineralima, nastaju mineralne vode. Termalne vode nastaju zagrijavanjem izdanske vode toplim stijenama u unutrašnjosti Zemlje. Termalne
vode bogate mineralima nazivaju se termomineralnim. Takve vode, uglavnom, imaju određena ljekovita svojstva.
U vulkanskim područjima javljaju se izvori vrele vode. Voda se u Zemljinoj unutrašnjosti pregrijava i uz eksploziju izbija na površinu tla
u obliku vodoskoka. Tako nastaju gejziri.

Izvori i vrela
Mjesto na kojem podzemna voda izbija na površinu tla naziva se izvor. Ako voda na površinu izbija odozdo, tako da izgleda kao da ona vri onda se to naziva vrelo.
Kad se voda nakuplja između dva vodonepropusna sloja, usljed čega voda svojom snagom probija gornji vodonepropusni sloj, nastaje arteški izvor. Ako čovjek probije gornji vodonepropusni sloj nastaje arteški bunar.

 

"

"