naslov geovizija vijesti

Plima i oseka

Morske mijene

09/03/2021
#plimaioseka #svjetski okean #6razred

Voda u okeanima i morima se naizmjenično izdiže i spušta dva puta dnevno zato što je privlači Sunčeva i Mjesečeva gravitacija. Ta pojava se naziva morske mijene ili morske dobi. Iako je Sunčeva masa daleko veća od Mjesečeve,
Mesec nam je toliko blizu da je njegova privlačna sila 2,5 puta veća prema vodenoj masi na Zemlji od Sunčeve.
Zato se vodene površine okrenute Mjesecu izdižu. Ta se pojava naziva plima. Na mjestima između dvije plime nivo mora se spušta 
i ta pojava se naziva oseka.

"
"