naslov geovizija vijesti

Kako nastaju morski valovi?

Dinamika Svjetskog okeana

09/03/2021
#valovi #svjetski okean #dinamika

Valovi su najuočljiviji vid kretanja morske vode. Njihovo javljanje najčešće uzrokuje vjetar. Pri talasanju voda se kreće kružno.

Talas ili val se sastoji od brijega i dole koji se stalno smjenjuju na istom mjestu, zbog čega nam se čini da val putuje prema obali.

Valovi mogu imati veliku razornu snagu, naročito ako ih izazovu podvodni vulkani ili zemljotresi. Takvi valovi nazivaju se cunami.

"
"