naslov geovizija vijesti

Gradska (urbana) naselja Bosne i Hercegovine

BiH

08/02/2021
#urbananaselja #razvojnaselja #bosnaihercegovina

Piše:Kulašn Enisa

Gradska naselja Bosne Hercegovine međusobno se razlikuju po starosti, zatim po dominantoj djelatnosti koja je bila ključna za njegov razvoj, tj. po funkciji koju je taj grad imao u prošlosti i danas.

Veliki broj gradova Bosne i Hercegovine je kroz svoju historiju dobivao, ali i gubio na važnosti, kad bi jačale ili zamirale privredne djelatnosti koje su ga razvijale. Zamiranjem privrede grad je gubio svoje stanovnike, a vremenom je slabila njegova važnost za okolna područja.

Mnogi razvijeni rudarski srednjovjekovni gradovi, kao što su Vareš, Kreševo, Deževice, gubili su na značaju dolaskom Osmanlija. Tada su nastali novi gradovi, pored važnih saobraćajnica, a burgove, zatvorene srednjovjekovne gradove, zamjenili su otvoreni gradovi orijentalnog tipa u kojima je cvjetala trgovina i zanatstvo.

Ovo je bilo razdoblje kad su se razvijali gradovi Sarajevo, Travnik, Banja Luka, Mostar, Višegrad, Foča, Livno, Visoko i dr.

 

 

"
Austrougarska vlast ponovo oživljava rudarstvo i počinje razvoj industrije, zahvaljujući čemu nastaju prvi rudarski i industrijski gradovi čiji snažniji razvoj počinje sredinom XX stoljeća. Najsnažniji industrijski i rudarski gradovi Zenica, Tuzla i Kakanj tokom industrijskog razvoja, veoma su zagadili svoj životni prostor što ima negativne posljedice na kvalitetu života u njima.
"

Usljed nedavnih ratnih razaranja i duge ekonomske krize koja je uslijedila, veliki problem većine bosanskohercegovačkih gradova je vrlo loša gradska infrastruktura, slaba saobraćajna povezanostsa glavnim urbanim centrom, izostanak kulturnih sadržaja i dosta slabe šanse za zaposlenje. Sve su ovo uzroci zbog kojih danas brojni gradovi Bosne i Hercegovine gube svoje stanovnike.